Vaste tarieven incasso- en faillissementszaken

Vaste prijs afspreken

Heeft u een vordering die niet wordt betaald? Wij kunnen u helpen met incasseren. In tegenstelling tot een incassobureau kunnen wij ook drukmiddelen gebruiken als beslag en het indienen van een faillissementsverzoek! Hieronder treft u onze vaste tarieven aan op het gebied van incasso:

Ondernemer (MKB):

Versturen aanmaningen (drie) gratis *
Conservatoir beslag leggen onbetwiste vordering € 650,-
Dagvaardingsprocedure Kantonrechter onbetwiste vordering tot € 25.000,- € 1.100,-
Dagvaardingsprocedure Civiele rechter onbetwiste vordering boven € 25.000,- € 1.350,-

Particulier:

Geldvordering incasseren (drie sommaties) gratis *
Dagvaardingsprocedure Kantonrechter onbetwiste vordering tot € 25.000,- € 1.050,-
Dagvaardingsprocedure Civiele rechter onbetwiste vordering boven € 25.000,- € 1.300,-

* Mits de incassokosten worden voldaan door de wederpartij. Deze worden namens u gevorderd bovenop de hoofdsom en deze komen ons toe. De tarieven voor de kosten van rechtsbijstand zijn afhankelijk van het uiteindelijk geïncasseerde bedrag volgens onderstaande staffel:

  • 15% over de eerste € 3.000,-  (minimaal € 75,-)
  • 10% over het meerdere tot 6.000,-
  • 8% over het meerdere tot € 15.000,-
  • 5% 0ver het meerdere tot € 60.000,-
  • 3% over het meerdere

Bij uw debiteur kunnen de volgende incassokosten in rekening worden gebracht (art. 6:96 lid 2 sub c BW):

  • 15% over de eerste € 2.500,- (minimaal € 40,-)
  • 10% over het meerdere tot 5.000,-
  • 5% over het meerdere tot € 10.000,-
  • 1% 0ver het meerdere tot € 200.000,-
  • 0,5% over het meerdere

Het grootste deel van de kosten aan Van der Zwan Advocaten kan dus op uw debiteur worden verhaald. Mocht uw vordering onverhoopt niet geïncasseerd kunnen worden, dan betaalt u uitsluitend de administratiekosten van € 100,-.

De door ons kantoor verrichte werkzaamheden worden alleen op basis van het incassotarief afgerekend voor zover de debiteur geen inhoudelijk verweer voert ten aanzien van de ingestelde vordering. Indien inhoudelijk verweer wordt gevoerd, dient over deze werkzaamheden een separate afspraak gemaakt te worden.

Alle bovengenoemde bedragen voor de kosten van rechtsbijstand zijn exclusief btw. Wij hanteren geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.

Faillissementsverzoek

Aanvraag eigen faillissement € 625,-
Faillissementsaanvraag debiteur € 725,-
Verweer tegen faillissementsaanvraag € 550,-
Hoger beroep tegen faillissementsuitspraak € 1.250,-

Alle bovengenoemde bedragen voor de kosten van rechtsbijstand zijn exclusief btw. Wij hanteren geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.

Andere vaste tarieven:
Vaste tarieven arbeidsrecht
Vaste tarieven bestuursrecht
Vaste tarieven huurrecht en onroerend goed
Vaste tarieven personen en familierecht
Vaste tarieven strafrecht

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.